dimarts, 1 d’abril de 2008

QUO

Quo mihi rectius videtur ingeni quam virium opibus gloriam quaerere et, quoniam vita ipsa, qua fruimur, brevis est, memoriam nostri quam maxume longam efficere

RELATIU D`ENLLAÇ: no és extrany un pronom/adjectiu relatiu al principi absolut d`una frase fent referència a una cosa/persona anomenada a la frase precedent: la subordinació es relaxa, el pronom relatiu equival a una conjunció més demostratiu (Lisardo Rubio INTRODUCCIÓN A LA SINTAXIS ESTRUCTURAL DEL LATÍN)